MODELLUS

[:ro]
 

Contract nr. 61BG ⁄ 2016

Finanţare: bugetul de stat

Denumirea Programului din PN III: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect: Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”

Titlul proiectului: Model de locuință unifamilială sustenabilă care integrează concepte arhitecturale și sisteme constructive de înaltă performanță energetică, cu impact minim asupra mediului

Valoarea totală a contractului: 443.238,00 lei

Din care, pe surse de finanţare:

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 443.238,00 lei

Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanțare)1: 0 lei

Durata contractului: 22 luni

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Contractor: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

Descrierea proiectului:

Directivele europene privind eficienţa energetică a clădirilor şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăd ca toate clădirile proiectate şi executate după 2020 să se încadreze în categoria NZEB (aproape zero energie din surse neregenerabile) şi aproape zero amprentă de carbon.

Prezenta propunere se înscrie în sfera preocupărilor pentru transpunerea în practica a acestor prevederi prin interconectarea expertizei universităţii în acest domeniu cu necesităţile agenţilor economici. Agentul economic implicat în proiect este posesor şi promotor de tehnologii pentru realizarea clădirilor cu performanţe energetice ridicate şi cu impact minim asupra mediului, aplicate în realizarea unei clădiri demonstrative, cunoscută sub denumirea de „Casă solară pe structură de lemn Sibelius”.

Pe baza analizei preliminare a acestei clădiri (considerând aspecte de natură arhitecturală, energetică, comportarea în exploatare, costurile de execuţie etc.) echipa de cercetare îşi propune ca obiectiv elaborarea unui model de locuinţă unifamilială, în acord cu tradiţia românească de locuire, cu un  grad ridicat de flexibilitate a partiului, cu o  înaltă performanţă energetică şi impact minim asupra mediului, realizabilă la un preţ  accesibil diferitelor categorii sociale.

Pentru realizarea obiectivului se vor derula activităţi de monitorizare şi prelucrare a datelor privind comportarea reală a clădirii existente, elaborarea de soluţii arhitecturale şi constructive, precum şi integrarea acestora într-un model complex care va include şi sisteme pasive de eficientizare energetică. La transpunerea in practică a propunerii vor fi antrenaţi studenţi masteranzi din cadrul Facultăţii de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” şi doctoranzi de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – Coordonator proiect

S.C. Sibelius S.R.L. – Agent economic

 

Coordonator proiect:

Conf. Dr. Ing. Tania Mariana Hapurne

Membri proiect:

Asist. Dr. Arh. Aurora Irina Dumitrașcu

Asist. Dr. Arh. Adriana Kadhim Abid

Asist. Dr. Arh. Călin Gabriel Corduban

Asist. Dr. Arh. Răzvan Mircea Nica

Conf. Dr. Ing. Irina Baran

Asist. Costel Avram

Lect. Cristian Constantin Ungureanu

Partener:

Cristian Gheban – Director S.C. SIBELIUS SRL

 

Realizarea unui model de locuință unifamilială sustenabilă, eficientă din punct de vedere energetic şi accesibilă din punct de vedere al costului.

În comparaţie cu produsul actual, casa Sibelius, realizată cu un cost de investiţie de 350000 Euro, modelul de locuinţă ce urmează a fi furnizat prin proiect va putea fi executat la un preţ variind între 40000 şi 70000 Euro, extinzând astfel semnificativ cota de piaţă a agentului economic.

Reducerea necesarului de energie primară pentru exploatarea clădirii la 30…35 % din valoarea evaluată la clădirea demonstrativă; valoare ţintă pentru necesarul de energie destinat încălzirii din surse neregenerabile 15-20 kWh/m2an, ceea ce prin multiplicare conduce la economii semnificative de energie din surse neregenerabile.

Reducerea nivelului de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) în atmosferă pe toată durata de viaţă a clădirii, prin reducerea energiei înglobate în materiale şi a energiei consumate la execuţie şi exploatare.

În baza modelului propus, agentul economic va putea construi un prototip de locuinţă în vederea replicării şi comercializării soluţiilor la scară largă. Modelul final este rezultatul selecţiei şi detalierii uneia din cele 10 variante arhitecturale livrate agentului economic şi a unei soluţii din cele 2 elaborate pentru fiecare element de construcţie.

 

Persoană de contact:

Coordonator proiect: Conf. Dr. Ing. Tania Mariana Hapurne

Adresă email: thapurne@tuiasi.ro

Adresă: Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România

 

Link spre site-ul web al autoritatii contractante:

http://uefiscdi.gov.ro/