Regulament finalizare studii

REGULAMENT PRIVIND EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR  UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER IN SISTEM INTEGRAT IN SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii

din data de 26.09.2018

Decan,

Conf. univ. dr. arh. Mihai Corneliu DRIŞCU

EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR
Anexa 1 : PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTUL EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR
LUCRAREA TEORETICĂ (DISERTAŢIA)
STUDIUL DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ (PREDIPLOMA)
PROIECTUL DE DIPLOMĂ
Regulament in format pdf:
[/vc_row]