Burse

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STUDENŢII ROMÂNI, DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, CURSURI CU FRECVENŢĂ, CU ŞI FĂRĂ TAXĂ, CICLURILE DE STUDII LICENŢĂ ŞI MASTERAT, DE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015/2016

Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii români, din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană – ciclurile de studii licenţă şi masterat, înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi:

  • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr.18 din 10 ianuarie 2011;
  • Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional al elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale nr. 235 din 7 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 831 din 13 decembrie 2010;
  • Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 225 din 31 martie 2011;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 780 din 21 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare prin H.G. nr.32/30 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 72 din 04 februarie 2013;
  • Hotărârea Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 669 din 27 iulie 2005;
  • Ordinul MECTS nr. 4923 din 8 septembrie 2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 859 din 23 septembrie 2005;
  • Hotărârea Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 347 din 14 septembrie 1998;
  • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 852 din 20 decembrie 2010;
  • Ordinul MECTS nr. 3666 din 30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, publicat în Monitorul Oficial al României nr.225 din 4 aprilie 2012.
CAPITOLUL 1 – DISPOZIŢII GENERALE

 

CAPITOLUL 2 – METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR
 

CAPITOLUL 3 – ACTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA DE BURSE ŞI AJUTOARE SOCIALE
 

CAPITOLUL 3 – CAPITOLUL 4 – DISPOZIŢII FINALE
PREŞEDINTELE COMISIEI CENTRALE

DE ATRIBUIRE A BURSELOR,

 

Prorector Probleme Studenţeşti,

Prof.univ.dr.ing. Ştefan GRIGORAŞ

 

Gasiti mai jos atasat, in format PDF, regulamentul:

Regulament de acordare a burselor

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STUDENŢII ROMÂNI

de la cursuri de zi, în anul universitar 2015-2016, semestrul I

Bursele de merit
Bursele de studiu
Bursele de ajutor social
Bursa pe vacanţă
Bursele de ajutor social ocazional