Regulament de proiectare

ANUL UNIVERSITAR   2018 – 2019

 

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 26.09.2018

Decan,

Conf. univ. dr. arh. Mihai Corneliu DRIŞCU

Obiectivele şi conţinutul activităţii de proiectare
Participarea studenţilor la activitatea de proiectare şi predarea proiectelor
Evaluarea şi promovarea proiectelor
Refacerea proiectelor nepromovate în anul curent
 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONDIŢIILE SPECIFICE DE PROMOVARE LA DISCIPLINA PROIECTARE DE ARHITECTURĂ PENTRU FIECARE AN DE STUDIU

ANUL I - semestrele 1 și 2
ANUL II - semestrele 3 și 4
ANUL III - semestrele 5 și 6
ANUL IV - semestrele 7 și 8
ANUL V - semestrele 9 și 10
ANUL VI - semestrele 11 și 12
 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONDIŢIILE SPECIFICE DE PROMOVARE LA DISCIPLINELE CONEXE

REPREZENTĂRI - STUDIUL FORMEI
PROIECTE DE SPECIALITATE
PRACTICA DE SPECIALITATE (anii I – V)